Elatustukien ja -apujen indeksimuutokset

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka laski vuoden 2016 alusta
0,26 %. Täysimääräinen elatustuki vuoden 2016 alusta on 154,77 €/kk/lapsi

Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Elatusvelvollisen eli lapselle maksavan vanhemman tulee itse omaehtoisesti muuttaa tarkistaa uusi elatusapu indeksillä. Indeksikorotus on myös heti eräännyttyään täytäntöönpanokelpoinen perittäväksi ulosottotoimin.

Luonnollisesti indeksi muuttaa myös elatusapuja ja vuoden 2016 alusta indeksi laskikin 0,26 %. Oli muuten minun muistini mukaan ensimmäinen kerta, kun näin kävi. Lieneekö tämä sitä sisäistä devalvaatiota.

Elatusapuvelkojen maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat myös indeksitarkistuksen yhteydessä. Maksuvapautuksen voi saada työtön työnhakija vuoden 2016 alusta, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1092,00 €/kk. Tuloraja nousee jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohden 273,00 €/kk/lapsi. Tämä ei koske niitä lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Korostan lopuksi vielä sitä, että maksuvapautuksen saa työtön työnhakija, jonka tulot jäävät alle tuon 1092,00 €/kuukaudessa. Eli jos sinulla on pöytälaatikossa yritys, jonka lopettaminen voisi maksaa kohtuuttoman paljon, et saa maksuvapautusta.

Näillä keinoillako sitä sitten kannustetaan ihmisiä yrittämään, kun on riski että jäät ilman tiettyjä yhteiskunnallisia subjektiivisia oikeuksia.

Kesäisin terveisin

Ahti Hurmalainen
Puheenjohtaja