Elatustuki puutteellisen elatuskyvyn perusteella

Ja sen merkitseminen tuomiolauselmaan.

Tuomioistuin velvoittaa vastaajan suorittamaan elatusapuna Maija Meikäläiselle 50,00 € puutteellisen elatusavun perusteella. Tällaisen tuomiolauselman perusteella KELA maksaa elatustuen 155,17 € ja tuomitun 50,00 € erotuksen eli 105,17 €.

.

Paljon on kuitenkin tilanteita, jossa puutteellinen elatuskyky on perusteltu tuomion perusteluissa edellisillä sivuilla eikä tuomiolauselmassa. Tällöin KELA on usein kieltäytynyt maksamasta elatustukea ja vedonnut omaan virheelliseen tulkintaansa. Ja lähtenyt usein jopa perimään aiemmin maksettua elatustukea.

.

Jokaiselle lapselle kuuluu elatustuki määrältään 155,17 €/kk, jos toinen vanhempi ei jostain syystä sitä kykene maksamaan tai maksaa sen tätä alhaisempana.

.

Tuomiota koskeva oikeudenkäymiskaaren 24 luku muutettiin vuonna 1998 perusteellisesti muun muassa siksi siten, että tuomiossa tulee olla sekä perustelut että tuomiolauselma. Perustelujen sisällyttäminen velvoitelauseeseen kyseisten sanojen avulla kansaneläkelaitoksen ja myös muutoksenhakulautakunnan haluamalla tavalla olisi siten nykyään kiellettyä.

.

Näin ollen jos lapsen elatusapu on vahvistettu perustuen puutteelliseen maksukykyyn tulee KELA:n suorittaa elatustukea siten, että lapsi saa täyden elatustuen 155,17 €/kk.

.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja