Elatusavuista luottohäiriömerkintä

Pitkäkestoisesta ulosotosta on aiheutunut luottohäiriömerkintä 1.4.2012 alkaen. Eräännyttyään elatusapu on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen ja hakija voi jättää sen perittäväksi toimittamalla alkuperäisen vahvistetun elatusapusopimuksen ulosottovirastolle. Tätä käytetään myös paljon kiusantekovälineenä. Ennen 1.4.2012 asia ei muodostunut ongelmaksi, kun elatusavuista ei saanut luottohäiriömerkintää.

.

Tuosta ajankohdasta lukien tieto ulosotosta menee luottotietoyhtiöille, kun velallisen palkan, eläkkeen tai muun jatkuvan tulon ulosmittaus on ollut voimassa viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuukauden ajan.

.

Ulosoton pitkäkestoisuuden syyllä tai perittävänä olevalla asialla ei ole merkitystä. Elatusapu on perinteisesti sellainen velka, jota velallinen on suorittanut ulosoton kautta sitä mukaa kun maksettavaa on erääntynyt. Tämän maksukäytännön taustalla on useimmiten ollut muu syys kuin heikentynyt maksukyky.

.

Viranomaisten arvion mukaan tuolloin tuli noin 40 000 uutta maksuhäiriömerkintää. Heistä 9000 ei ollut aiempia maksuhäiriömerkintöjä.

.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja