Liitto

Elatusvelvollisten Liiton tavoitteena on edistää lapsen oikeutta säilyttää hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa myös silloin, kun vanhemmat asuvat toisistaan erillään. Liiton jäsenyhdistykset järjestävät perhe- ja lastentapahtumia eri  puolella Suomea. Liitto julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää  Uusperheellinen - Elatusvelvollinen-lehteä. Liiton toimintaa tukee  Raha-automaattiyhdistys.