Elatustuen ja -avun määrä nousee vuoden 2022 alussa noin 3,13 prosentilla

Elatustuki ja elatusapu nousevat vuoden 2022 alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi, tiedottaa Kela. Elatusapu ja -tuki ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka 1.1.2022 alkaen noin 3,13 prosentilla. Näin ollen täysimääräinen elatustuki vuoden 2022 alusta alkaen on 172,59 euroa jokaista lasta kohden. Tuen määrä nousee edellisvuodesta 5,24 eurolla. Kela huomioi indeksikorotukset automaattisesti. Elinkustannusindeksin nousu...

12-vuotiaan lapsen oikeudet ja asuinpaikasta päättäminen

Onko 12-vuotias riittävän kypsä päättämään kumman vanhemman kanssa asuu? Antaako laki lapselle liian suuren taakan kannettavaksi? Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2 § ”Lapsen tahdon huomioon ottaminen. Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen...

Opinnäytetyö: Lapsen elatusavun muuttaminen – Muutosprosessissa etävanhemmalle aiheutuva taloudellinen menetys

Johanna Huhtalan opinnäytetyö "Lapsen elatusavun muuttaminen: muutosprosessissa etävanhemmalle aiheutuva taloudellinen menetys" on valmis ja verkossa luettavissa. Työ toteutettiin Elatusvelvollisten liitolle. Työssä selvitettiin, mitä lapsen elatussopimuksen muuttamisesta säädetään oikeudellisesti sekä kuvattiin elatussopimuksen muuttamisprosessia. Tarkoituksena oli löytää vastaus siihen, miten elatusapua suorittavalle vanhemmalle voi aiheutua taloudellista tappiota elatussopimuksen muutosprosessin aikana. Lisäksi selvitettiin,...

Elatusvelvollisten Liitto ry:n jäsenkirje 3/2021

Tervehdys Elatusvelvollisten Liitosta! Vuosi 2021 lähenee loppuaan, ja vuoden viimeinen jäsenkirje on käsillä. Melkoinen vuosi tämä on ollutkin. Mukaan on mahtunut sekä vakiintunutta että myös uutta toimintaa eroperheiden hyväksi. Kuluneena vuonna aloitimme kolmivuotisen Lapsiperheen erokirja -hankkeen ja käynnistimme kansalaisaloitteen lapsen elatusavun uudistamiseksi. Tarve liittomme toiminnalle korostuu vuosi vuodelta, kun yhteiskunta...