Isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi?

Liian usein eri yhteyksistä tulee esiin miesten vähemmän tasa-arvoinen kohtelu eri viranomaisissa. Miesten on vaikea ja jopa mahdoton saada lasta asumaan luokseen huolimatta riittävistä perusteista. Liian usein isät ovat vain maksuautomaatteja, jotka joutuvat taistelemaan oikeudesta tavata omaa lastaan ja myös lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaansa. Viime vuosien lainsäädäntötyö on vain vahvistanut tätä käsitystä. Mm. vuodenvaihteessa 2015 voimaan astuva uusi asumistukilaki ei huomioi lainkaan etävanhempia, jotka ovat usein isiä. Ja sen johdosta elatusapujen määrät tulevat nousemaan yhdessä lähihuoltajan asumiskustannusten kanssa. Isät ovat liian usein altavastaajina eron jälkeen, kun kyse on lasten asioista. Maassamme on tällä hetkellä 589 000 naispuolista lapsilisän saajaa ja vain 32 000 miespuolista. Eli vain 5 % miehistä elää eron jälkeen lasten kanssa lähihuoltajana. Tämä ei voi olla sattumaa.

Viralliset liputuspäivät määrätään Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi, joista yksi on toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä. Isänpäivän liputus perustuu vakiintuneeseen käytäntöön, joka ei ole aivan sama asia kuin virallinen liputuspäivä. Mielestäni kummatkin, niin isät kuin äiditkin ovat ansainneet omat liputuspäivänsä. Ja jos tavoitteena on oikea tasa-arvo, niin toteutuessaan isänpäivän liputuksen virallistaminen olisi valtiovallalta positiivinen ele tasa-arvon kehittämiselle tulevaisuudessa.

Väite siitä, että toteutuessaan isänpäivän liputuksen virallistaminen lisäisi byrokratiaa on absurdi, koska tässä asiassa vaivaa näkee vahvistamisen jälkeen vain mahdollinen talonmies tai muu vastaava, joka nostaa lipun salkoon. Pikemminkin voisi sanoa, että toteutuessaan byrokratia vähenee molempien vanhempien ollessa tässä asiassa virallisesti tasa-arvoisia.

Siinä ministeri Räsänen on oikeassa, että meidän olisi syytä vähentää rajustikin byrokratiaa jo pelkästään työllisyydenkin pelastamiseksi. Ei ole oikein, että yrittäjät eivät itse saa päättää yritystensä aukioloajoista. Yrityksen (esim. parturi) pitämiseksi auki yhden päivän ajalta vaaditaan usean sadan euron lupalappu, liikkeiden aukioloajat riippuvat yrityksen koosta jne. Meillä on satoja tällaisia turhia byrokraattisia määräyksiä, joiden seurauksena työttömyys osaltaan kasvaa.

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

Elatusvelvollisten Liitto ry