Tutkimus eron jälkeisestä vanhemmuudesta, alkavasta huoltoriidasta ja tuen tarpeista

Tohtorikoulutettava Niina Nurmela Turun yliopistosta etsii eronneita vanhempia väitöskirjatutkimukseensa, joka käsittelee eron jälkeistä vanhemmuutta, alkavaa huoltoriitaa ja tuen tarpeita.
Tarkemmat tiedot tutkimuksesta löytyvät allaolevasta tiedotteesta:

Tiedote tutkittavalle

Eron jälkeinen vanhemmuus, alkava huoltoriita ja tuen tarpeet

Tutkimuksen tarkoitus:

  • Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erovanhempien kokemuksia eroprosessista, eron jälkeisestä vanhemmuudesta, alkavasta huoltoriidasta ja tuen tarpeista.
  • Eroauttamispalvelut vaihtelevat sekä kunta- että työntekijäkohtaisesti, minkä vuoksi aiheen tutkiminen ja tuen tarpeiden selvittäminen ovat tärkeitä.
  • Tutkimukseen on saatu tutkimuslupa Turun yliopiston ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta.

Tutkimuksen toteuttamistapa:

  • kyselylomake eroperheiden vanhemmille eroprosessista, eron jälkeisestä vanhemmuudesta, alkavasta huoltoriidasta ja tuen tarpeista
  • tulosten julkaisu väitöskirjassa, artikkeleissa sekä esittely kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa

Tutkimukseen osallistujien oikeudet:

  • vapaaehtoisuus
  • oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä tahansa vaiheessa
  • oikeus pyytää lisätietoa tutkimuksesta
  • oikeus vaikuttaa tutkimuksessa käsiteltäviin aiheisiin ja päättää, mistä asioista ei halua tutkijalle kertoa
  • oikeus saada tietoa tutkimuksen tuloksista

Kyselyn saat tehtyä anonyymisti alla klikkaamalla tästä.

Tutkijan yhteystiedot:
Niina Nurmela, VTM, tohtorikoulutettava, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto, nanurm@utu.fi