Vieraannuttamisen estäminen: kiireellinen turvaamistoimi

48 b §
Kiireellinen turvaamistoimi

Jos on perusteltua aihetta otaksua, että huoltaja aikoo ilman toisen huoltajan suostumusta muuttaa lapsen kanssa toiseen kuntaan, tuomioistuin voi antaa kiireellisen turvaamistoimipäätöksen, jossa lapsen muutto kielletään.

Mikäli lapsen lapsen ja vanhemman välillä ei ole olemassa vahvistettua tapaamisoikeutta, tuomioistuin voi määrätä kiireellisenä turvaamistoimena, että lapsella on oikeus tavata vanhempaa.

Tuomioistuimen tulee antaa päätös 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen vireilletulosta.

Em. määräys on voimassa siihen saakka, kunnes asiasta toisin määrätään tai sovitaan.