Julkilausuma: Kansalaisaloite lapsen elatusapua ja elatustukea koskevien lakien uudistamiseksi

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin (8.4.1983/361) tehtiin laaja uudistus vuonna 2019. Sen sijaan laki lapsen elatuksesta (5.9.1975/704) on auttamatta vanhentunut uudistetun lapsenhuoltolain ja yhteiskunnan muuttumisen myötä. Elatusapujen määräytyminen on perustunut tähän asti lakiin lapsen elatuksesta ja vuodelta 2007 peräisin olevaan oikeusministeriön ohjeeseen. Oikeusministeriön ohje on edesauttanut riitoja vanhempien...

Haetaan haastateltavia etä-äitiyttä koskevaa opinnäytetyötä varten

Onko sinulla kokemusta etä-äitinä olemisesta? Haluaisitko kertoa kokemuksistasi ja osallistua haastatteluun opinnäytetyötä varten? Sosionomiopiskelija Janina Ristolainen Metropolia ammattikorkeakoulusta etsii haastateltavia etä-äitiyttä koskevaa opinnäytetyötään varten. Alla on Janinan kirjoittama saatekirje, jossa on lisätietoa työstä ja osallistumisohjeet. Tätä tiedotetta saa myös jakaa! *** Hei, Olen sosionomiopiskelija Metropolia ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötä Elatusvelvollisten...

Lapsilla oikeus kumpaankin vanhempaansa ja myös etävanhemmilla oikeus perhe-elämään

Vuodesta toiseen tulee kysymyksiä ja yhteydenottoja muualla asuvilta vanhemmilta; miksi en saa tavata lapsiani, miksi lähivanhempi edellyttää valvottuja tapaamisia. Miksi olen vain ”rahapussi” ilman oikeutta tavata lapsiani? Miksi lähivanhempi estää etävanhemmalta EU-direktiivien mukaisen perhe-elämän, johon kuuluu myös oleilu omien lasten kanssa? Näistä syistä johtuen kuulemme monen etävanhemman ilmoittavan haluttomuudesta maksaa...

Haetaan haastateltavia huoltoriitoja ja työhyvinvointia koskevaa opinnäytetyötä varten

Oletko vanhempi, jolla on kokemusta pitkittyneestä huoltoriidasta ja sen vaikutuksista työhyvinvointiin? Haluaisitko osallistua opinnäytetyötä koskevaan haastatteluun ja kertoa kokemuksistasi? Elina Illikainen Laurea-ammattikorkeakoulusta tekee Elatusvelvollisten Liitto ry:n kanssa yhteistyössä opinnäytetyötä, joka kantaa nimeä "Pitkittyneiden huoltoriitojen vaikutus vanhempien työhyvinvointiin". Huoltoriitojen vaikutusten lisäksi työssä käsitellään myös sitä, millaista tukea työhyvinvoinnin tueksi on saatu...

Uusin jäsenlehti on ilmestynyt!

Elatusvelvollisten liiton jäsenlehden numero 3/2021 on ilmestynyt ja postitettu jäsenistölle. Numeroon sisältyy juttuja mm. lapsen vakiintuneiden olosuhteiden merkityksestä asuinpaikasta päätettäessä, huostaanotetun lapsen elatusavusta, jäsenyhdistysten toiminnasta, työstämästämme kansalaisaloitteesta sekä paljon muusta. Liiton jäsenet saavat jäsenlehden kotiinsa neljä kertaa vuodessa.

Elatusvelvollisten Liitto ry:n jäsenkirje 2/2021

Syksyinen tervehdys Elatusvelvollisten Liitosta! Helteinen kesä kului kuin hujauksessa. Aurinkoa ja lämpöä riitti enemmän kuin osasi toivoakaan. Säässä ei näkynyt Suomen kesälle tuttua vaihtelevuutta, vaan lähes joka päivä oli täydellinen kesäpäivä. Toivottavasti myös teidän kesänne sujui hyvissä merkeissä, ehditte rentoutua ja tehdä itselle mieluisia juttuja. Meillä liitossa riittää syksyisin tekemistä....

Haemme projektityöntekijää avustamaan kirjan teossa

Elatusvelvollisten liitto ry hakee projektityöntekijää lapsiperheitä ja eroa käsittelevän kirjan toimittamiseen. Kirja on osa hanketta, jonka tehtävänä on vähentää avioerojen haittoja tuottamalla ja jakamalla asiasta tietoa. Hankkeen tuloksena syntyy sekä painettu että digitaalinen teos. Projektityöntekijä vastaa kirjan tekstien editoinnista ja oikoluvusta. Kirja koostuu useiden kirjoittajien artikkeleista, joten projektityöntekijän tehtävänä on...

Kuopion Seudun Elatusvelvolliset ry:n vuosikokous 21.8.2021

Kuopion Seudun Elatusvelvolliset ry:n aktivointi ja sääntömääräinen vuosikokous (syyskokous), jossa käsitellään sääntömääräiset asiat, pidetään lauantaina 21.08.2021 klo 12.00 Ompelimo Riella Oy:n tiloissa; Haapaniemenkatu 28 (3. krs), 70110 KUOPIO. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään samassa paikassa klo 14.00 – 15.00. Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Tilaisuuden jälkeen klo 15.00 alkaen...

Opinnäytetyö lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua

Liiketalouden tradenomiopiskelija Johanna Huhtala etsii haastateltavia opinnäytetyöhönsä, joka käsittelee lapsen elatusavun muuttamista ja elatusapua suorittavan taloudellista tappiota elatuskyvyn alennuttua. Alla on saatekirje, josta löytyy lisätietoa ja osallistumisohjeet. ** "Hyvä elatusvelvollinen, opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiksi. Teen opinnäytetyötä lapsen elatusavun muuttamisesta ja elatusapua suorittavan taloudellisesta tappiosta elatuskyvyn alennuttua. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii...

Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry:n vuosikokous 30.6.2021

Helsingin Seudun Elatusvelvolliset ry pitää vuosikokouksensa keskiviikkona 30.6.2021 klo 18-20 paikassa Ravintola Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Paikan päällä on tarjolla lohikeittoa voin ja ruisleivän kanssa. Tilavarauksen ja tarjoilun vuoksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Ahti Hurmalaiselle (yhteystiedot alla) viimeistään perjantaihin 25.6.2021 klo 16 mennessä....