Kotihoidon tuki

KOHTUUTON PERHEPOLITIIKKA JA TUKIVIIDAKKO ETÄVANHEMMAN ONGELMANA ”Siinähän maksat elareita, minä en tule koskaan menemään töihin”. Tämä lausahdus tuli suullisesti usean lapsen lähihuoltajalta, jolla on kaksi korkeakoulututkintoa, mutta maamme perhepolitiikan ja joiltain osin kohtuuttomien tukien seurauksena hän on jäänyt kotiin lasten kanssa. Tämä on meillä mahdollista, koska meille on  luotu järjestelmä,...

Yleinen asumistuki uudistuu

Uusi laki yleisestä asumistuesta tuli voimaan 1.1.2015. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää asumistukea ja helpottaa tuen hakemista. Toisaalta nyt uudistettu asumistuki tulee lisäämään asumistukimenoja huomattavasti. . Suurimpana muutoksena on se, että hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Asunnon valmistumis- tai perusparannusvuosi, pinta-ala eikä lämmitysjärjestelmä ei vaikuta siihen....

Luottohäiriömerkintä viranomaispalvelujen esteenä?

Työttömyys, ylivelkaantuminen, konkurssit ja sen myötä maksuhäiriöisten henkilöiden määrä jatkaa kasvuaan. Tällä hetkellä on noin 367 000 kansalaisella maksuhäiriömerkintä eli n. 9 % kaikista 18 vuotta täyttäneistä kansalaisista. Maksuhäiriömerkintöjä on kaiken ikäisillä, mutta erityisesti 25-39 vuotiaiden miesten keskuudessa luku on 15 %:lla. . Maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat estävästi pankkilainan, osamaksusopimuksen, vakuutuksen, vuokra-asunnon,...

Elatustuki puutteellisen elatuskyvyn perusteella

Ja sen merkitseminen tuomiolauselmaan. Tuomioistuin velvoittaa vastaajan suorittamaan elatusapuna Maija Meikäläiselle 50,00 € puutteellisen elatusavun perusteella. Tällaisen tuomiolauselman perusteella KELA maksaa elatustuen 155,17 € ja tuomitun 50,00 € erotuksen eli 105,17 €. . Paljon on kuitenkin tilanteita, jossa puutteellinen elatuskyky on perusteltu tuomion perusteluissa edellisillä sivuilla eikä tuomiolauselmassa. Tällöin KELA...

Lakiehdotukset kotihoidontuen jakamisesta ja subjektiivisen päiväkotioikeuden rajoittamisesta hylättiin

Hallitus päätti osana rakennepakettiaan, että kotihoidon tuki jaetaan puoliksi vanhempien kesken ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan. Esimerkkinä poukkoilevasta hallitustyöskentelystä puolueiden puheenjohtajat peruivat nämä kaksi keskeistä perhelakiuudistusta. Elatusvelvollisten Liitto ry antoi myös lausuntonsa STM:lle. Pidimme ehdotusta hyvänä muutoksena nykytilanteeseen, koska toteutuessaan kotihoidontuen jakaminen vanhempien kesken antaa myös mahdollisuuden lapsestaan erossa asuvalle vanhemmalle...

Velkojen vanhentuminen

Velkojen vanhentuminen riippuu velan tyypistä. Yleinen velan vanhentumisaika on 3 vuotta tai 5 vuotta. Tämä koskee kaikkia muita velkoja paitsi suoraan ulosottokelpoisia velkoja. . Erityinen vanhentumisaika on 5 vuotta ja se koskee veroja, julkisia maksuja, sairaala,- ja muita julkisen terveydenhuollon maksuja, elatusapuvelkoja ja sakkoja. . Velan lopullinen vanhentumisaika on 15...

Elatusavuista luottohäiriömerkintä

Pitkäkestoisesta ulosotosta on aiheutunut luottohäiriömerkintä 1.4.2012 alkaen. Eräännyttyään elatusapu on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen ja hakija voi jättää sen perittäväksi toimittamalla alkuperäisen vahvistetun elatusapusopimuksen ulosottovirastolle. Tätä käytetään myös paljon kiusantekovälineenä. Ennen 1.4.2012 asia ei muodostunut ongelmaksi, kun elatusavuista ei saanut luottohäiriömerkintää. . Tuosta ajankohdasta lukien tieto ulosotosta menee luottotietoyhtiöille, kun velallisen palkan,...

Oikeusministeriö kaavailee kohtuuttomia korotuksia tuomiosistuinmaksuihin

Oikeusministeriö tiedotti ehdotuksista tuomioistuinten oikeudenkäyntimaksujen korotuksista ja maksujen ulottamisesta esim. valituksiin liittyen parkkisakot, pysäköinti, terveyskeskusmaksut, hallinto-oikeus, verovalitus jne. Oikeusministeriön tavoitteena on käsiteltävien asioiden määrän vähentäminen tuomioistuimissa. . Toteutuessaan oikeusministeriön esitys erilaisten valitusten ja tuomioistuinmaksujen korotuksista vaikeuttaisi entisestään kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun saamista tuomioistuimissa. Maksullisuuden laajeneminen ym asioihin, joiden intressi on usein...